Skils – nadační fond

Skils – nadační fond (dříve Weil – nadační fond) byl zřízen na počátku roku 2009, aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Skils – nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou Skils s.r.o. advokátní kanceláří. Více informací.

Nadační fond poskytl tyto příspěvky

Za rok 2024 byly rozděleny příspěvky ve výši 936.300,- Kč

 • 30.000 Kč na osobní asistenci pro dívku s hydrocefalem, těžkou vývojovou retardací atd.
 • 20.000 Kč na asistenční a odlehčovací službu pro chlapce s autismem a hyperkinetickým syndromem
 • 30.000 Kč na opravu osobního automobilu a nákup pohonných hmot pro maminku chlapečka s kombinovanou srdeční vadou
 • 9.600 Kč na osteopatii pro dívenku s DMO
 • 40.000 Kč na kompenzační pomůcky, zdravotní a hygienické pomůcky, léky a doplňky stravy pro chlapečka s těžkou epilepsií a ichtyózou
 • 25.000 Kč na osobní asistenci pro ženu s mnohačetnou diagnózou
 • 40.000 Kč na osobní automobil pro maminku mladé ženy s poškozením mozku
 • 30.000 Kč na osobní asistenci a odlehčovací služby pro ženu s těžkým degenerativním postižením krční páteře
 • 40.000 Kč na osobní automobil pro maminku mladého muže s DMO a epilepsií
 • 30.000 Kč na zdravotní a hygienické pomůcky, léky, doplňky stravy a pohonné hmoty pro ženu s rakovinou prsu
 • 40.000 Kč na zdravotnické a hygienické potřeby a doplňky stravy pro slečnu se spinální muskulární atrofií
 • 45.000 Kč na osobní asistenci, rehabilitační pomůcky, léky a speciální výživu pro slečnu s tetrazomií 15. chromozomu, těžkou mentální retardací, autismem aj.
 • 45.000 na bezlepkovou a nemléčnou dietu, léky na podporu buněčné imunity a pohonné hmoty pro slečnu s atypickým autismem, psychomotorickou a mentální retardací aj.
 • 45.000 Kč na osobní automobil pro muže s psoriatrickou artritidou a artrózou
 • 6.700 Kč na tísňovou péči Anděl Strážný pro ženu s Bechtěrevovou chorobou
 • 40.000 Kč na mzdové náklady pečovatelky v přímé péči pro spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální služby pro seniory a těžce tělesně postižené na Českobudějovicku
 • 40.000 Kč na ošetřovací materiál, speciální výživu, zdravotnické pomůcky, lékařskou, psychologickou a terapeutickou péči pro z.ú. DEBRA ČR (poskytuje služby osobám s nemocí motýlích křídel pro celé republice)
 • 40.000 Kč na pojízdné polohovací křeslo a antidekutibní matrace pro pražský Domov Sue Ryder, který poskytuje terénní a pobytové sociální služby pro seniory
 • 30.000 Kč na léky a zdravotnický materiál pro Domácí hospic Athelas, který poskytuje terénní sociální služby, perinatální hospicovou péči a služby mobilního hospice v Písku a okolí
 • 40.000 Kč na mzdové náklady zdravotní sestry, lékaře a sociálního pracovníka, kteří působí v Domácím hospici Nablízku v Lysé nad Labem
 • 40.000 Kč na polohovací postele s antidekubitní matrací pro Domácí hospic Srdcem v Kolíně
 • 40.000 Kč na mzdové náklady lékaře působícího v Hospicové péči sv. Kleofáše, která poskytuje domácí hospicovou péči na Třeboňsku
 • 40.000 Kč na zdravotní materiál, léky a mzdové náklady sestry pro Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě
 • 40.000 Kč na mzdové náklady lékařky působící ve Sdílení o.p.s., které poskytuje služby mobilního hospice v Telči a okolí
 • 40.000 Kč na osobní automobil s hydraulickou zdviží pro TŘI, z.ú. (Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech)
 • 40.000 Kč ma mzdové náklady lékaře a zdravotní sestry pro Hospic sv. Zdislavy, který poskytuje služby kamenného a mobilního hospice v Liberci a okolí
 • 30.000 Kč na mzdové náklady asistentky seniora při fyzioterapiích v domově seniorů, který provozuje TyfloCentrum Ústí nad Labem

Za rok 2023 byly rozděleny příspěvky ve výši 869.790,- Kč

 • 20.000 Kč na rošt do bezpečného lůžka, matraci a hygienické potřeby pro malého chlapce s dětským autismem
 • 15.000 Kč na odlehčovací a asistenční služby pro chlapce s vážnou mozkovou dysfunkcí, tělesným postižením a autismem
 • 30.000 Kč na zdravotnické a hygienické potřeby a doplňky stravy pro slečnu se spinální muskulární atrofií
 • 45.000 Kč na osobní asistenci spojenou se svozem do speciální ZŠ a na surdologopedii pro dívku s mentální retardací, autismem a nedoslýchavostí
 • 45.000 Kč na osobní asistenci, rehabilitační pomůcky, léky a speciální výživu pro slečnu s tetrazomií 15. chromozomu, těžkou mentální retardací, autismem aj.
 • 19.000 Kč na postel s matrací pro slečnu s Cri Du Chat syndromem, hydrocefalem aj.
 • 45.000 na bezlepkovou a nemléčnou dietu, léky na podporu buněčné imunity a pohonné hmoty pro slečnu s atypickým autismem, psychomotorickou a mentální retardací aj.
 • 4.850 Kč na zdravotnické pomůcky pro dívku  se zatím nespecifikovanou diagnózou
 • 12.000 Kč na autosedačku pro dívku se silnou epilepsí, mentální retardací, PAS aj.
 • 45.000 Kč na denní stacionář pro dívku s těžkou mentální retardací, mozečkovým snydromem aj.
 • 14.770 Kč na kompenzační pomůcky pro chlapce s autismem a mentální retardací
 • 10.000 Kč na denní stacionář pro chlapce s metabolickou poruchou, makrocefalií, genetickou poruchou aj.
 • 35.000 Kč na osobní automobil pro chlapce s genetickou vadou, mentální retardací, autismem aj.
 • 30.000 Kč na zdravotní a hygienické pomůcky, léky, doplňky stravy a pohonné hmoty pro chlapce s Costello syndromem
 • 40.000 Kč na odlehčovací službu pro mladého muže s DMO spastickou diparézou a epilepsií
 • 6.600 Kč na tísňovou péči Anděl Strážný pro ženu s Bechtěrevovou chorobou
 • 4.570 Kč na dioptrické brýle a zdravotnické boty pro ženu s diabetem, neuropatií a výhřezem ploténky
 • 13.000 Kč na pneumatiky k osobnímu automobilu pro muže ve vigilním koma a jeho onkologicky nemocnou maminku
 • 40.000 Kč na odlehčovací služby pro mladou ženu s DMO a epilepsií
 • 40.000 Kč na nájezd do auta pro slečnu s onemocněním CNS, vážnou retardací psychomotorického vývoje aj.
 • 15.000 Kč na kamerovou lupu pro ženu se zrakovým a sluchovým postižením
 • 40.000 Kč na zátěžovou deku, měřič tlaku, asistenční a odlehčovací služby pro mladého muže s těžkou mentální retardací a autismem
 • 45.000 Kč na osobní automobil s bezbariérovou úpravou pro maminku muže s DMO - kvadruspasticitou aj.
 • 35.000 Kč na hodinky tísňové péče pro klienty z. ú. Anděl Strážný
 • 40.000 Kč na terapeutické lehátko výškově stavitelné pomocí hydroponu pro Domov sv. Josefa v Žirči, který poskytuje služby pro osoby s roztroušenou sklerózou
 • 30.000 Kč na prostěradla a povlečení na postele pro jihočeský Hospic sv. Jana N. Neumanna
 • 40.000 Kč na mzdové náklady lékaře působícího v Hospicové péči sv. Kleofáše, která poskytuje domácí hospicovou péči na Třeboňsku
 • 30.000 Kč na mzdové náklady lektorky pracovních činností působící u Kolpingovy rodiny Praha 8, která provozuje azylový dům pro matky s dětmi
 • 40.000 Kč na mzdové náklady lékaře působícího v mobilním hospicu NEJSTE SAMI, který poskytuje domácí hospicovou péči na Olomoucku
 • 40.000 Kč na elektrické polohovací lůžko a antidekubitní matrace pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených děti v ČR, z.s., Klub PAPRSEK, který poskytuje služby terénní osobní asistence pro děti a dospělé se zdravotním postižením na Vyškovsku a provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůckek

 

Za rok 2022 byly rozděleny příspěvky ve výši 916.615,- Kč

 • 20.000 Kč na denní stacionář a ergoterapii pro dívku s hypochondroplazií a nízkofunkčním autismem
 • 25.000 Kč na automobil pro chlapce s mnohačetnou diagnózou
 • 18.000 Kč na služby osobní asistence pro dívku s DMO
 • 20.000 Kč na elektrický zvedák na vanu pro dívku s těžkou psychomotorickou retardací
 • 30.000 Kč na zdravotnické a hygienické potřeby pro dívku se spinální muskulární atrofií
 • 40.000 Kč na automobil pro chlapce s dětským autismem a mentální retardací
 • 40.000 Kč na bezlepkovou a nemléčnou dietu, pohonné hmoty a léky na podporu buněčné imunity pro dívku s atypickým autismem, psychomotorickou a mentální retardací a pro její sestru trpící celiakií
 • 40.000 Kč na služby osobní asistence pro dívku s tetrazomií 15. chromozomu, těžkou mentální retardací, autismem aj.
 • 60.000 Kč na osobní automobil pro chlapce s nádorem na mozku
 • 12.499 Kč na kočárek pro dívku se syndromem Dravetové, těžkou epilepsií, mentální retardací, hypotonií aj.
 • 15.000 Kč na zdravotní kočárek pro chlapce s těžkým kombinovaným postižením, vývojovou vadou mozku
 • 15.000 Kč na přenosnou odsávačku pro mladou ženu s těžkým mentálním a fyzickým postižením
 • 5.400 Kč na služby tísňové péče Anděl Strážný pro seniorku trpící Bechtěrevovou chorobou
 • 20.000 Kč na kódovací kliky ke dveřím pro matku muže s dětským autismem a život ohrožující nutkavou potřebou vody
 • 5.716 Kč na dioptrické brýle pro ženu s Crohnovou chorobou a chronickým zánětem cév v očích
 • 9.000 Kč na dioptrické brýle pro ženu s těžkým sluchovým a zrakovým postižením
 • 60.000 Kč na rekonstrukci koupelny pro matku mladé ženy s mentální retardací, epilepsií, rozštěpem páteře, oční vadou atd.
 • 40.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů terénní pečovatelky působící v organizaci Borůvka, Borovany spolek, která poskytuje sociální služby pro seniory a těžce tělesně postižené v jihočeských Borovanech a okolí
 • 40.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů pečovatelky působící v organizaci Domov - plzeňská hospicová péče, která poskytuje hospicovou a paliativní péči a terénní odlehčovací služby v Plzni a okolí
 • 40.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů sociálního pracovníka v denním stacionáři, který provozuje Čmeláček, z.s. Organizace poskytuje sociální péči dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem v Ostravě a okolí.
 • 28.000 Kč na polohovací lůžko a antidekubitní matraci pro Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie, který poskytuje služby mobilního hospice a půjčovnu zdravotnických pomůcek v Písku
 • 30.000 Kč na pojízdné wc křeslo, židli do sprchy, sedačku do vany aj. pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, který provozuje kamenný i mobilní hospic v Prachaticích, Českých Budějovicích a Strakonicích
 • 40.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů zdravotní sestry a lékaře působících v Hospici sv. Zdislavy, o.p.s., který poskytuje služby mobilního a kamenného hospice a půjčovnu zdravotnických pomůcek v Liberci
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů lektorky pracovních činností, která působí v Kolpingově rodině Praha 8, jež provozuje azylový dům pro matky s dětmi
 • 55.000 Kč na zdravotní materiál a léky pro Mobilní hospic Ondrášek, který poskytuje služby mobilního hospice pro dospělé a děti v Ostravě a okolí
 • 50.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů lékařky, která působí ve Sdílení o.p.s. Organizace poskytuje služby mobilního hospice v Telči a okolí.
 • 50.000 Kč na lůžkoviny a pyžama pro TŘI z.ú. Organizace poskytuje hospicovou péči v Čerčanech v Hospici Dobrého pastýře.
 • 30.000 Kč na pomůcky pro práci nevidomých masérů, digitální záznamník pro lektora a iMac pro výuku klientů pro TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s., které poskytuje služby pro těžce zrakově postižené a nevidomé
 • 48.000 Kč na sety tísňové péče pro pražský ŽIVOT 90, který poskytuje sociální služby pro seniory

Za rok 2021 byly rozděleny příspěvky ve výši 987.781,- Kč

 • 50.000 Kč na automobil pro maminku sedmnáctiletého chlapce trpícího polyneuropatií a atrofií
 • 30.000 Kč na pořízení zdravotnických a hygienických pomůcek pro patnáctiletou dívku trpící spinální muskulární atrofií
 • 22.800 Kč na zdravotní kočárek pro čtyřletou dívenku trpící Rettovým syndromem, těžkou mentální retardací, apraxií atd.
 • 40.000 Kč na automobil pro tatínka sedmnáctiletého chlapce trpícího autismem, hypotonií centrálního svalstva a těžkou mentální retardací
 • 40.000 Kč na imunologickou léčbu, speciální výživu a léky pro dvanáctiletou dívku trpící tetrazomií 15. chromozomu, těžkou mentální retardací, autismem, těžkou oční vadou, hypotonií aj.
 • 40.000 Kč na bezlepkovou a nemléčnou dietu, pohonné hmoty a služby osobní asistence pro třináctiletou dívku trpící atypickým autismem, psychomotorickou a mentální retardací aj.
 • 40.000 Kč na služby respitní péče pro dvanáctiletého chlapce trpícího dětskou mozkovou obrnou, mentální retardací a autismem
 •  40.000 Kč na služby asistenta do základní školy a školní družiny pro osmiletého chlapce trpícího DMO, spastickou kvadruparézou a epilepsií
 • 40.000 Kč na automobil pro maminku devítiletého chlapce trpícího autismem, epilepsií, mentální retardací aj.
 • 40.000 Kč na automobil pro maminku tříletého chlapce trpícího kombinovaným postižením, vývojovou vadou mozku
 • 35.000 Kč na automobil pro maminku jedenáctileté dívky trpící DMO, hydrocefalem, kvadruspasticitou aj.
 • 6.600 Kč na služby tísňové péče Anděl strážný pro čtyřiasedmdesátiletou paní trpící Bechtěrevovou chorobou, která se zotavuje po zlomenině obratlů
 • 20.280 Kč na služby osobní asistence pro devatenáctiletého mladíka trpícího autismem, mentální retardací aj.
 • 40.000 Kč na služby osobní asistence pro jedenadvacetiletého muže trpícího DMO - kvadruparézou
 • 25.000 Kč na postel s matrací a roštem pro šestadvacetiletého muže trpícího psychomotorickou retardací a Rettovým syndromem
 • 40.000 Kč na automobil pro sedmdesátiletého muže, který podstupuje cévní léčbu po amputaci prstu a jezdí na dialýzu ledvin
 • 30.000 Kč na automobil pro rodiče devatenáctiletého mladíka, který má Angelmanův syndrom, DMO, těžkou mentální retardaci, epilepsii, deformaci chodidel a zad aj.
 • 40.000 Kč na automobil pro sedmačtyřicetiletou paní, která je paraplegičkou
 • 40.000 Kč na polohovací postel a mechanický insuflátor/exsuflátor pro sedmadvacetiletého muže, který je ve vigilním komatu a je kvadruspastik
 • 30.000 Kč na bezbariérovou úpravu automobilu pro maminku šestatřicetiletého muže, který je po srdeční zástavě a vigilním koma na vozíku
 • 30.000 Kč na služby denního stacionáře pro jednadvacetiletého muže, který trpí těžkou mentální retardací, autismem, autoagresí, hyperkinetickým syndromem aj.
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů pro Domácí hospic Jordán, který poskytuje mobilní hospicovou péči v Táboře a okolí
 • 6.101 na toaletní a sprchovou židli pro Farní charitu Kamenice nad Lipou, která mj. poskytuje pečovatelské služby pro seniory
 • 30.000 Kč na pořízení dezinfekce, oplachového roztoku na rány pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., který poskytuje služby kamenného i mobilního hospice v Prachaticích, Českých Budějovicích a Strakonicích
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů zdravotní sestry působící v Hospici sv. Jiří, o.p.s., který poskytuje služby mobilní hospicové péče v Chebu a okolí
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů zdravotní sestry působící v Hospicové péči sv. Kleofáše, o.p.s., která poskytuje služby mobilní hospicové péči na Třeboňsku
 • 30.000 Kč na polohovací lůžka s matrací, pojízdné polohovací křeslo a invalidní vozíky pro TŘI, o.p.s., která poskytuje hospicovou péči v hospici Dobrého pastýře v Čerčanech
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů lékaře a sestry dětské paliativní péče působící v olomouckém mobilním hospici pro děti a dospělé Nejste sami, z.ú.
 • 30.000 Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů lékaře působícího v Hospici sv. Hedviky, o.p.s., který své mobilní služby poskytuje v Kladně a okolí
 • 20.000 Kč na pořízení venkovních přístrojů na ergocvičení pro Domov sv. Josefa v Žirči, který je zařízením pro pacienty s roztroušenou sklerózou
 • 20.000 Kč na automobil pro I MY, o.p.s., která poskytuje ranou péči pro rodiny s dětmi s postižením a působí po celých jižních Čechách
 • 22.000 Kč na notebook pro centrum rané péče Společnosti pro ranou péči, Ostrava, která poskytuje služby pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením

Za rok 2020 byly rozděleny příspěvky ve výši 947.700,- Kč

 • 40.000 Kč na pořízení kotle na tuhá paliva pro maminku jedenáctiletého chlapce trpícího těžkou mentální retardací, atypickým autismem aj.
 • 30.000 Kč na úhradu zdravotnických a hygienických pomůcek pro patnáctiletou dívku trpící spinální muskulární atrofií
 • 40.000 Kč na úhradu bezlepkových potravin a pořízení protiroztočového povlečení pro jedenáctiletého chlapce s mentální retardací a mnohočetnou diagnózou
 • 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro třináctiletého chlapce s psychomotorickou retardací
 • 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro chlapce s DMO, Aspergerovým syndromem, ADHD aj.
 • 40.000 Kč na bezlepkovou a nemléčnou dietu, služby osobní asistence a úhradu pohonných hmot pro dvanáctiletou dívku a atypickým autismem, psychomotorickou a mentální retardací aj. a pro její devítiletou sestru, která trpí celiakií
 • 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu a služby osobní asistence pro dva bratry, šestnáctiletého a dvanáctiletého, kteří trpí autismem a mají tělesné postižení
 • 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro šestiletou dívku v vývojovou vadou mozku, epilepsií, centrálním hypotonickým syndromem aj. a jejího tříletého bratra s neurovývojovou poruchou, svalovou hypotonií aj.
 • 17.000 Kč na úhradu závěsného stropního systému pro sedmnáctiletého mladíka, který trpí spastickou kvadruparézou, DMO, epilepsií aj.
 • 15.000 Kč na úhradu služeb hipoterapie pro sedmiletou dívku trpící DMO a centrálním hypotonickým syndromem
 • 40.000 Kč na úhradu speciální stravy, pohonných hmot a rehabilitačních služeb pro jedenáctiletou dívku, která má tetrazomii 15. chromozomu, těžkou mentální retardaci, autismus, těžkou oční vadu aj.
 • 21.600 Kč na služby osobní asistence pro jedenáctiletou dívku s DMO
 • 50.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro dvacetiletého muže, který trpí spastickou mozkovou obrnou a epilepsií
 • 15.000 Kč na úhradu asistenčních a odlehčovacích služeb pro dvacetiletého muže, který trpí DMO a psychomotorickou retardací
 • 60.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro jednadvacetiletou ženu s kombinovaným postižením
 • 6.600 Kč na úhradu služeb tísňové péče pro 74-letou ženu s Bechtěrevovou chorobou
 • 40.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů terénní pečovatelky, která působí u spolku Borůvka, Borovany (poskytuje sociální služby těžce tělesně postiženým a seniorům na Českobudějovicku)
 • 50.000 Kč na pořízení zdravotnického materiálu a léků tlumících bolest pro ostravský Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
 • 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu pro Mobilní hospic Anežky České v Červeném Kostelci
 • 32.500 Kč na pořízení lineárního dávkovače léků pro prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna
 • 40.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů zdravotní sestry, která působí v chebském Hospici sv. Jiří
 • 40.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů lékaře a zdravotní sestry, kteří působí v Hospicové péči sv. Kleofáše na Třeboňsku
 • 40.000 Kč na pořízení antidekubitních pomůcek, hrnků, osvěžovačů vzduchu atd. pro TŘI, o.p.s., která poskytuje své služby v čerčanském Hospici Dobrého pastýře
 • 40.000 Kč na provoz linky důvěry pro seniory, kterou provozuje pražský ŽIVOT 90
 • 30.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů lektorky praktických činností, která působí v Kolpingově rodině Praha 8, v azylovém domě pro matky s dětmi
 • 40.000 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů lékařky, která působí v telčském mobilním hospici Sdílení
 • 30.000 Kč na pořízení kompenzačních pomůcek pro ranou péči, kterou poskytuje pražské Centrum pro dětský sluch Tamtam

Za rok 2019 byly rozděleny příspěvky ve výši 80.000,- Kč

 • 50.000 Kč pro mobilní hospic Nejste sami, který působí v Olomouci a okolí a poskytuje své služby nejen dospělým, ale i dětem. Příspěvek byl použit na mzdové náklady lékařů a zdravotních sester.
 • 30.000 Kč pro Kolpingovu rodinu Smečno, která poskytuje sociální a zdravotní služby rodinám s dětmi, které trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na provoz rané péče.

Za rok 2018 byly rozděleny příspěvky ve výši 866.498,- Kč

 • 13.000 Kč pro slečnu, která trpí DMO. Příspěvek byl použit na pořízení čtyřbodových bezpečnostních pásů do osobního automobilu a na pořízení zdravotnických a hygienických potřeb.
 • 32.000 Kč pro mladého muže, který trpí těžkou mentální retardací a autismem. Příspěvek byl použit na úhradu služeb denního stacionáře.
 • 15.000 Kč pro mladou ženu, která trpí DMO. Příspěvek byl použit na úhradu odlehčovacích služeb.
 • 30.000 Kč pro mladého muže, který trpí kombinovaným postižením a těžkou psychomotorickou retardací. Příspěvek byl použit na asistenční a odlehčovací služby a na služby denního stacionáře.
 • 24.000 Kč pro mladého muže, který trpí spastickou mozkovou obrnou, kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na úhradu služeb denního stacionáře.
 • 30.000 Kč pro ženu, která po autonehodě zůstala na vozíčku. Příspěvek byl použit na pořízení zdravotnických a hygienických služeb a na úhradu pohonných hmot.
 • 10.000 Kč pro mladou ženu, která po autonehodě trpí těžkým postižením mozku. Příspěvek byl použit na pořízení notebooku.
 • 40.000 Kč pro dívku, která trpí autismem, mentální retardací, fetálním alkoholovým syndromem, sebepoškozováním, postižením sluchu atd. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 16.390 Kč pro malého chlapce, který trpí DMO. Příspěvek byl použit na úhradu odlehčovacích a rehabilitačních služeb.
 • 40.000 Kč pro malého chlapce s kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 40.000 Kč pro malou dívku s neurologickou poruchou mozku, která je neslyšící a nemluvící. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 40.000 Kč pro chlapce, který trpí atypický autismem a ADHD. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 30.000 Kč pro dívku, která trpí chromozomální poruchou, těžkou mentální retardací atd. Příspěvek byl použit na úhradu speciální výživy a pohonných hmot.
 • 30.000 Kč pro slečnu trpící DMO. Příspěvek byl použit na pořízení speciální cévní podložky a úhradu pohonných hmot.
 • 40.000 Kč pro dívku trpící vacter syndromem, tuberózní sklerózou. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 10.000 Kč pro chlapce, který má vrozenou vývojovou vadu mozku, trpí makrocefalií, autismem atd. Příspěvek byl použit na pořízení autosedačky a na úhradu léků.
 • 30.000 Kč pro dvojčata, chlapce, kteří trpí degenerativním onemocněním nervové soustavy. Příspěvek byl použit na úhradu služeb osobní asistence.
 • 30.000 Kč pro mladého muže, který trpí kombinovaným postižením, těžkou psychomotorickou retardací. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.
 • 30.000 Kč pro dívku, která trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na pořízení zdravotnických a hygienických potřeb.
 • 6.600 Kč pro ženu, která trpí Bechtěrevovou chorobou. Příspěvek byl použit na úhradu služeb tísňové péče.
 • 30.000 Kč pro dívku, která má kombinované postižení. Příspěvek byl použit na úhradu bezlepkových a nemléčných potravin a na úhradu pohonných hmot.
 • 30.000 Kč pro chebský Hospic sv. Jiří. Příspěvek byl použit na mzdové náklady lékaře.
 • 35.000 Kč pro spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální a zdravotní služby těžce tělesně a mentálně postiženým a seniorům. Příspěvek byl použit na mzdové náklady terénní pečovatelky.
 • 27.000 Kč pro Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie, který poskytuje své služby v Písku a okolí. Příspěvek byl použit na pořízení kyslíkového koncentrátoru.
 • 30.000 Kč pro Kolpingovu rodinu Praha 8, která provozuje azylový dům pro matky s dětmi. Příspěvek byl použit na mzdové náklady lektorky praktických činností.
 • 40.000 Kč pro Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s., která poskytuje služby mobilního i kamenného hospice v Liberci a okolí. Příspěvek byl použit na mzdové náklady zdravotních sester.
 • 40.000 Kč pro TŘI, o.p.s., mobilní hospic působící v Čerčanech a okolí. Příspěvek byl použit na pořízení polohovacího lehátka s příslušenstvím.
 • 40.000 Kč pro Hospic sv. Štěpána, z.s. (Litoměřice). Příspěvek byl použit na mzdové náklady psychoterapeuta.
 • 31.508 Kč pro Sdílení o.p.s., které poskytuje služby mobilního hospice v Telči a okolí. Příspěvek byl použit na pořízení lineárního dávkovače léků.
 • 50.000 Kč pro Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s., které působí na Telčsku. Příspěvek byl použit na mzdové náklady.

Za rok 2017 byly rozděleny příspěvky ve výši 732.506,- Kč

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.

Nadační fond podpořil dne 18. října 2017 jediný mobilní hospic pro dospělé a děti v Olomouckém kraji - mobilní hospic Nejste sami. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníků dětské hospicové péče.


Kolpingova rodina Praha 8

Nadační fond podpořil dne 29. srpna 2017 azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje své služby v pražských Bohnicích. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovnice noční služby, resp. sociální pracovnice.


Podpůrné chodítko

Dne 29. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hlubokou psychomotorickou retardací, dětskou mozkovou obrnou a Gastaut-Lennox syndromem, částkou 20.000 Kč na pořízení podpůrného chodítka.


Osobní automobil

Dne 23. srpna 2017 přispěl nadační fond paní, která trpí DMO a kvadruparézou, částkou 20.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


RUAH o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 22. srpna 2017 obecně prospěšnou společnost RUAH, která poskytuje domácí hospicovou péčí a terénní sociální služby na Benešovsku. Částka 30.000 Kč byla použita na pořízení léků a zdravotnického materiálu.


Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.

Nadační fond podpořil dne 22. srpna 2017 Domov - plzeňskou hospicovou péči, z.ú., poskytující služby domácího hospice. Částka 20.000 Kč byla použita na mzdu zdravotní sestry.


Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 21. srpna 2017 spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální služby pro těžce tělesně postižené osoby a pro seniory v jihočeských Borovanech a okolí. Částka 30.000 Kč byla použita na mzdu terénní pečovatelky.


Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 21. srpna 2017 Domácí hospic Vysočina, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí a okolí. Částka 20.000 Kč byla použita na pořízení osobního automobilu.


Bezlepková a nemléčná dieta a pohonné hmoty

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na úhradu bezlepkových a nemléčných potravin a na úhradu pohonných hmot do osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí DMO, autismem aj., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Zdravotní židle a odlehčovací služby

Dne 21. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dvojčat, které trpí svalovou dystrofií a autismem, částkou 30.000 Kč na úhradu doplatku za zdravotní židli a na odlehčovací služby.


Polohovací zařízení

Dne 19. srpna 2017 přispěl nadační fond rodině muže, který je ve vigilním komatu, částkou 10.000 Kč na pořízení polohovacího zařízení na horní a dolní končetiny a na kompenzační a zdravotní pomůcky.


Cesta domů, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 15. srpna 2017 pražskou Cestu domů, která poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. Částka 28.200 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníka půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek a nákup pohonných hmot.


Sdílení o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. srpna 2017 telčské Sdílení, které poskytuje služby mobilního hospice. Částka 31.508 Kč byla použita na pořízení lineárního dávkovače léků.


Ošetřovatelská péče

Dne 15. srpna 2017 přispěl nadační fond muži kvadruplegikovi, částkou 14.000 Kč na ošetřovatelskou péči.


Osobní asistence

Dne 15. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí DMO a epilepsií, částkou 20.000 Kč na osobní asistenci.


Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 9. srpna 2017 Hospic Sv. Jiří, který poskytuje své služby mobilní hospicové péče klientům v Chebu a okolí. Částka 8.298 Kč byla použita na pořízení točny pro otáčení vsedě a plachty pro přemístění osob skluzem.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou mentální retardací, DMO, autismem, epilepsií atd., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hydrocefalií, epilepsií, autismem atd., částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Služba tísňové péče

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkou mentální chorobou a genetickým postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Hygienické a zdravotnické pomůcky

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům mladého muže, který má kombinované postižení, částkou 10.000 Kč na pořízení hygienických a zdravotnických pomůcek, matrace a zdravotních bot.


Osobní automobil

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům mladého muže, který trpí mikrocefalií, kvadruspasticitou a epilepsií, částkou 20.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Odlehčovací služba

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky která mj. trpí autismem, částkou 18.900,- Kč na odlehčovací službu.


Speciální autosedačka

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou formou centrální spastické kvadruparézy, částkou 30.000,- Kč na pořízení speciální autosedačky.


Asistenční a odlehčovací služba

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který má mj. DMO, částkou 20.000 Kč na úhradu části nákladů na asistenční a odlehčovací službu.


Zdravotnické a hygienické potřeby

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 20.000,- Kč na úhradu zdravotnických a hygienických potřeb.


Osobní asistence v ŽŠ

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond částkou 20.000,- Kč na úhradu části nákladů na služby osobního asistenta v základní škole speciální, kterou navštěvuje dívka trpící kongenitální supranukleární bulbární parézou (poruchou hlavových nervů), mentální retardací, vývojovou poruchou, epilepsií atd.


Boty šité na míru

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který trpí atypickým autismem, DMO, epilepsií, poruchou zraku atd., částkou 30.000 Kč na pořízení bot šitých na míru.


Asistent pedagoga

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince dvojčat částkou 30.000 Kč na úhradu části nákladů na služby asistenta pedagoga. Jedno z dvojčat trpí dětskou mozkovou obrnou, druhé kombinovaným postižením.


Školné v rehabilitačním stacionáři

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond částkou 20.000,- Kč na úhradu školného v rehabilitačním stacionáři, který navštěvuje dívka s chromozomální vadou, trpící těžkou mentální retardací, autismem a hypotonickým syndromem.


Speciální matrace

Dne 9. srpna 2017 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkým mentálním a fyzickým postižením, částkou 5.000 Kč na pořízení matrace do speciálně upravené postele.

Za rok 2016 byly rozděleny příspěvky ve výši 559.166,- Kč

Osobní automobil

Dne 23. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který má těžké kombinované postižení, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


ŽIVOT 90, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 16. srpna 2016 pražský ŽIVOT 90, který poskytuje sociální služby pro seniory. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů pracovníka krizové linky pro seniory, kterou ŽIVOT 90 provozuje.


Operace Ulzibat

Dne 11. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má dětskou mozkovou obrnu, částkou 30.000 Kč na operaci metodou Ulzibat.


Monitoring glukózy

Dne 8. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí diabetem mellitus, částkou 30.183 Kč na pořízení senzorů a setu ke kontinuální monitoraci glukózy.


Polohovací síť a optická vlákna pro rehabilitaci

Dne 8. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí centrální mozkovou atrofií s těžkou psychomotorickou retardací, částkou 15.000 Kč na pořízení polohovací vertikalizační sítě a optických vláken pro rehabilitaci.


Kolpingova rodina Praha 8

Nadační fond podpořil dne 3. srpna 2016 azylový dům pro matky s dětmi, který poskytuje své služby v pražských Bohnicích. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů lektorky praktických činností.


Cvičební pomůcka

Dne 3. srpna 2016 přispěl nadační fond mladé ženě, která trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 3.100 Kč na pořízení cvičební pomůcky.


Osobní automobil

Dne 2. srpna 2016 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který má poruchu autistického spektra, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 1. srpna 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má vrozenou vývojovou vadu, syndrom kaudální regrese, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní asistence

Dne 1. srpna 2016 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 20.000 Kč na osobní asistenci.


Bezlepková a nemléčná dieta

Dne 29. července 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 20.000 Kč na úhradu bezlepkových a nemléčných potravin a na úhradu pohonných hmot do osobního automobilu.


Cesta domů, z. ú.

Nadační fond podpořil dne 29. července 2016 pražskou Cestu domů, která poskytuje své služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. Částka 30.000 Kč byla použita na pokrytí části mzdových nákladů vedoucí odlehčovací služby, kterou Cesta domů poskytuje.


Zdravotnické pomůcky

Dne 29. července 2016 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí mj. juvenilní idiopatickou artritidou, atypickým autismem či urgentní inkontinencí, částkou 5.283 Kč na pořízení enuretického alarmu, inkontinenční podložky, polštáře a deky.


Apropo Jičín, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 28. července 2016 obecně prospěšnou společnost Apropo Jičín, která poskytuje sociální služby dětem a mladým dospělým s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Částka 20.000 Kč byla použita na realizaci psychorehabilitačního pobytu pro děti a mládež s těžkým postižením.


Polohovací zařízení

Dne 28. července 2016 přispěl nadační fond mamince dívky, která má dětskou mozkovou obrnu a epilepsii, částkou 30.000 Kč na pořízení polohovacího zařízení.


Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 28. července 2016 spolek Borůvka, Borovany, který poskytuje sociální služby pro těžce tělesně postižené osoby a pro seniory v jihočeských Borovanech a okolí. Částka 30.000 Kč byla použita na provoz terénní pečovatelské služby.


Zdravotní matrace a postele

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond částkou 30.000 Kč na pořízení zdravotních matrací a postelí. Chlapec trpí mj. atypickým autismem a pervazivní vývojovou poruchou, jeho sestra má lumboischiadický syndrom, poruchu nervové soustavy.


Osobní automobil

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond rodičům mladé ženy, která trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Služby tísňové péče

Dne 27. července 2016 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 26. července 2016 Hospic Sv. Jiří, který poskytuje své služby mobilní hospicové péče klientům v Chebu a okolí. Částka 24.000 Kč byla použita na pořízení polohovacích postelí.


Zdravotnické a hygienické potřeby

Dne 26. července 2016 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií, částkou 30.000 Kč na pořízení zdravotnickcých a hygienických potřeb.


Domácí hospic Athelas

Nadační fond podpořil dne 26. července 2016 Domácí hospic Athelas, který poskytuje své služby v Písku a okolí. Částka 25.000 Kč byla použita na pořízení přenosného polohovacího lůžka.


Osobní automobil

Dne 6. června 2016 přispěl nadační fond ženě, která má ochrnuté dolní končetiny a stará se sama o svou dceru, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.

Za rok 2015 byly rozděleny příspěvky ve výši 1.077.325,- Kč

Sdílení o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 17. prosince 2015 telčské Sdílení, které poskytuje služby mobilního hospice. Částka 21.229 Kč byla použita na pořízení kyslíkového koncentrátoru.


Osobní automobil

Dne 17. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí mj. dětskou mozkovou obrnou a epilepsií, částkou 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Rehabilitační stůl

Dne 17. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou (obstrukční hydrocefalus), částkou 9.500 Kč na pořízení Vojtova rehablitačního stolu.


Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. prosince 2015 Hospic sv. Jana N. Neumanna, který v Prachaticích provozuje kamenný hospic a zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Částka 30.000 Kč byla použita na pořízení kyslíkového koncentrátoru.


Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. prosince 2015 Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s., která mj. poskytuje služby mobilního hospice na Liberecku. Příspěvek 40.000 Kč byl použit na mzdové náklady zdravotních sester.


Farní charita Litomyšl

Nadační fond podpořil dne 14. prosince 2015 Farní charitu Litomyšl částkou 40.000 Kč. Farní charita Litomyšl poskytuje mj. služby domácí hospicové péče. Příspěvek byl využit na pořízení osobního automobilu pro terénní služby farní charity.


Stropní kolejnicový systém

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí neuropatií, částkou 35.686 Kč na pořízení stropního kolejnicového systému.


Ošetřovatelská péče

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond muži kvadruplegikovi částkou 14.000 Kč na ošetřovatelskou péči.


Denní stacionář a osobní asistence

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí hlubokou psychomotorickou retardací, dětskou mozkovou obrnou a Gastaut-Lennox syndromem, částkou 30.000 Kč na služby denního stacionáře a osobní asitence.


Kotel na tuhá paliva

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí hlubokou mentální retardací a epilepsií, částkou 40.000 Kč na pořízení automatického kotle na tuhá paliva.


Doučování

Dne 11. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům dívky, která má těžkou oční vadu, částkou 20.000 Kč na doučování.


Osobní asistence v MŠ

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí autismem, cerebelárním syndromem a retardací, částkou 40.000 Kč na osobní asistenci v mateřské škole.


Čistička vzduchu

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí těžkou formou atopického exému, dýchacími potížemi a alergiemi, částkou 4.290 Kč na čističku vzduchu.


Podlahy

Dne 10. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který trpí mj. mentální retardací a autismem, částkou 6.500 Kč na vybetonování podlah domku, ve kterém žijí.


Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 10. prosince 2015 Hospicovou péči sv. Kleofáše Teboň, o.p.s., která poskytuje služby mobilního hospice. Příspěvek 40.000 Kč byl použit na mzdové náklady zdravotních sester.


Monitorovací služba

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou, částkou 6.600 Kč na úhradu monitorovací služby Anděl Strážný.


Schodišťová plošina

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond ženě, která trpí roztroušenou sklerózou, částkou 30.000 Kč na schodišťovou plošinu.


Zdravotní a hygienické potřeby

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který má dětskou mozkovou obrnu a hydrocefalus, částkou 20.000 Kč na zdravotní a hygienické potřeby a zdravotní matraci.


Osobní automobil

Dne 9. prosince 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí autismem, epilepsií, pervazivní vývojovou poruchou a tělesným postižením, částkou 40.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Transportní kočárek

Dne 23. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou - spastickou kvadruparézou a West syndromem, částkou 14.980 Kč na speciální transportní kočárek.


Speciální výživa

Dne 17. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí těžkou vadou zraku, dětským autismem a psychomotorickou retardací. Částka 20.000 Kč bude použita na úhradu speciální výživy a přírodních potravinových doplňků.


Domácí hospic Athelas

Nadační fond podpořil dne 17. června 2015 Domácí hospic Athelas, který poskytuje služby hospicové péče v Písku a okolí. Příspěvek ve výši 25.000 Kč byl použit na pořízení lineárního dávkovače léků.


Osobní automobil

Dne 16. června 2015 přispěl nadační fond rodičům dívky, která trpí neo a paleocerebelárním syndromem a epilepsií, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Tiskárna a harddisk

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 maminku šesti dětí, které přispěl částkou 3.000 Kč na pořízení inkoustové tiskárny a harddisku 3,5". Zařízení budou využívat studující dcery.


Hospic Anežky České

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Částka 20.000 Kč byla použita na pořízení přípravků na hojení ran a přípravků na ošetřování inkontinentních a ležících pacientů.


Spokojený domov, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Spokojený domov, o.p.s., který působí v regionech Mnichovohradišťska, Mladoboleslavska, Jičínska a Turnovska. Poskytuje osobní asistenci, pečovatelskou službu nebo odlehčovací služby. Částka 30.000 Kč byla použita na osobní asistenci pro žáky speciální třídy Základní školy Zborovská v Turnově.


Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Domácí hospic Vysočina, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí a okolí. Částka 15.000 Kč byla použita na pokrytí mzdových nákladů zdravotní sestry.


DOTYK II, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 obecně prospěšnou společnost DOTYK II, která působí na Brněnsku a pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a osobám se schizofrenií. Částka 12.000 Kč byla použita na pořízení iPadu a speciálních aplikací.


Rekondiční tábor

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí mentální retardací, atypickým autismem a epilepsií, částkou 5.000 Kč na letní rekondiční tábor pro děti s postižením.


Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 15. června 2015 Domácí hospic Setkání, který poskytuje služby domácí hospicové péče v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Částka 40.000 Kč bude použita na pokrytí mzdových nákladů zdravotní sestry.


Osobní automobil

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 15. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí Downovým syndromem, hlubokou mentální retardací, epilepsií a autismem, částkou 35.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní automobil

Dne 12. června 2015 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí kombinovaným postižením, částkou 30.000 Kč na pořízení osobního automobilu.


Čtecí zařízení s hlasovým výstupem

Dne 12. června 2015 přispěl nadační fond nevidomému muži částkou 6.500 Kč na digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem.


Občanské sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 Občanské sdružení Borůvka, Borovany. Jihočeské občanské sdružení mj. provozuje terénní pečovatelskou službu a pořádá integrované tábory osoby s těžkým tělesným postižením. Částka 20.000 Kč bude využita na činnost terénní pečovatelské služby.


Bezlepková a nemléčná dieta

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond mamince dívky, která trpí kombinovaným postižením, částkou 20.000 Kč na bezlepkové a nemléčné potraviny, školní pomůcky a oblečení.


ITY, z.s.

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 spolek ITY ze Starého Jičína. ITY mj. poskytuje odlehčovací službu pro rodiny, které pečují o osoby s poruchou autistického spektra nebo o osoby s mentálním, tělesným a smyslovým handikcapem. Částka 20.000 Kč bude použita na letní rekondiční pobyt klientů ITY.


Terapeutický bazének

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí dětským autismem a psychomotorickou retardací, částkou 6.000 Kč na pořízení terapeutického bazénku s míčky.


Dvoumístný elektrický vozík

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond manželům částkou 30.000 Kč na pořízení dvoumístného elektrického vozíku.


Vertikální toaletní zvedák

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond muži, který trpí neurodegenerativním onemocněním horních a dolních končetin, částkou 20.000 Kč na pořízení vertikálního toaletního zvedáku.


Koupací lehátko

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond částkou 13.900 Kč tatínkovi dívky, která mj. trpí DMO a mikrocefalií, na pořízení koupacího lehátka.


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK

Nadační fond podpořil dne 11. června 2015 Klub PAPRSEK, který sídlí ve Vyškově a mj. provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Částka 30.000 Kč bude využita na pořízení elektrických polohovacích postelí a antidekubitních matrací.


Příslušenství ke kochleárnímu procesoru

Dne 11. června 2015 přispěl nadační fond částkou 12.500 Kč mamince chlapce, který trpí sluchovým postižením, na pořízení sady příslušenství ke kochleárnímu procesoru CP 900.


Osobní automobil

Dne 27. května 2015 přispěl nadační fond částkou 30.000 Kč mamince mladého muže, který trpí atypickým autismem, DMO, epilepsií, poruchou zraku atd., na pořízení osobního automobilu.

Za rok 2014 byly rozděleny příspěvky ve výši 1.019.521,- Kč

Borůvka Praha o.p.s.

Dne 15. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 20.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Borůvka Praha. Borůvka Praha napomáhá osobám se zdravotním postižením s integrací do běžné společnosti. Příspěvek bude využit na financování pracovně-tréninkového programu "Pracuji, tedy jsem".


Kolpingova rodina Praha 8

Dne 15. prosince 2014 podpořil nadační fond částku 30.000,- Kč azylový dům pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích. Příspěvek bude využit na pokrytí části mzdových nákladů zaměstnance azylového domu.


Domácí hospic Duha, o.p.s.

Dne 5. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 30.000,- Kč obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Duha. Duha působí v Královehradeckém kraji. Příspěvek bude využit na provoz domácího hospice.


Osobní asistence

Dne 4. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 30.000,- Kč rodičům dvojčat se zdravotním postižením na osobní asistenci pro obě děti.


Sdílení, o.p.s.

Dne 4. prosince 2014 podpořil nadační fond mobilní hospic Sdílení, který působí na Telčsku. Částka 15.400,- Kč bude využita na pořízení zdravotnických brašen, oxymetru a fonendoskopu.


Sluchadla

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond mladému muži, který má těžké sluchové postižení, čáskou 10.650,- Kč na pořízení sluchadel.


Bezlepková strava

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond mamince mladého muže s kombinovaným postižením částkou 20.000,- Kč na jeho bezlepkovou stravu.


Osobní automobil

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond částkou 30.000,- Kč mamince dvojčat s kombinovaným postižením na pořízení osobního automobilu.


Kurz obsluhy osobního počítače pro těžce zrakové postižené

Dne 2. prosince 2014 poskytl nadační fond částku 10.000,- Kč ženě trpící periferní degenerací sítnice na kurz obsluhy osobního počítače pro těžce zrakově postižené.


Denní stacionář

Dne 2. prosince 2014 přispěl nadační fond mamince dívky trpící díky chromozomální vadě těžkou mentální retardací, autismem a hypotonickým syndromem částkou 30.000,- Kč na služby denního stacionáře.


I MY, o.p.s.

Dne 2. prosince 2014 podpořil nadační fond společnost I MY, o.p.s. částkou 30.000,- Kč. I MY, o.p.s. poskytuje služby rané péče v rámci celého Jihočeského kraje. Příspěvek byl použit k pokrytí části mzdových nákladů poradkyně rané péče a na pořízení pomůcek do střediska rané péče.


Oprava automobilu

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince mladé ženy trpící mikrocefalií částkou 15.000,- Kč na opravu automobilu.


Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond částku 52.000,- Kč Mobilnímu hospici Ondrášek, který působí v Moravskoslezském kraji. Příspěvek bude využit na pořízení kyslíkových koncentrátorů.


Osobní automobil

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond rodičům mladého muže, který trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 10.000,- Kč na pořízení osobního automobilu.


Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond organizaci Vyšší Hrádek, která působí v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a poskytuje sociální služby osobám s mentálním postižením. Částka 40.000,- Kč bude využita na pokrytí části mzdových nákladů osobního asistenta.


Vstupní dveře

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond ženě, která se stará o syna trpícího mentální retaradcí, autismem, nedoslýchavostí aj., částku 10.698,- Kč na pořízení nových vstupních dveří do rodinného domu.


Odsávačka hlenů

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince mladého muže, který se narodil s metatrofickým dwarfismem, částkou 12.000,- Kč na pořízení odsavačky hlenů.


Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond Soukromý dětský domov SOS 92 v Korkyni. Částka 40.000,- Kč bude využita na pokrytí části mzdových nákladů asistenta vychovatelů.


Sklopný stůl

Dne 27. listopadu 2014 poskytl nadační fond rodičům dívky s těžkým zrakovým postižením částku 9.194,- Kč na pořízení sklopného stolu.


Život bez bariér, o.s.

Dne 27. listopadu 2014 podpořil nadační fond společnost Život bez bariér částkou 20.000,- Kč. Život bez bariér poskytuje sociální služby zdravotně postiženým a seniorům. Příspěvek bude využit na provoz denního stacionáře, který Život bez bariér provozuje.


Osobní automobil

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou, částkou 9.529,- Kč na pořízení osobního automobilu.


Osobní asistence

Dne 27. listopadu 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce, který má chromozomální vadu a trpí dermorespiračním syndromem a autismem, částkou 20.000,- Kč na osobního asistenta do mateřské školy.


Notebook

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 10.000,- Kč rodičům dívky, která má dětskou mozkovou obrnu a nemůže psát obvyklým způsobem. Příspěvek byl použit na zakoupení notebooku.


Osobní automobil

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 30.000,- Kč muži, který zůstal po kolapsu ochrnutý na všechny končetiny. Příspěvek byl použit na pořízení osobního automobilu.


Osobní asistence a ošetřovatelská péče

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek 10.000,- Kč muži kvadruplegikovi na osobní asistenci a ošetřovatelskou péči.


Vnitřní omítky

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek 20.000,- Kč byl použit na dokončení vnitřní omítky bezbariérového rodinného domu.


Počítač pro handicapované

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek ženě, která zůstala následkem nehody na kole částečně ochrnutá na horní končetiny a zcela ochrnutá na dolní končetiny. Příspěvek 30.000,- Kč byl použit na pořízení počítače pro handicapované.


Rehabilitační kočárek

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond rodičům chlapce, který má DMO, příspěvek ve výši 20.000,- Kč na pořízení speciálního rehabilitačního kočárku.


Speciální strava a potravinové doplňky

Dne 23. června 2014 poskytl nadační fond příspěvek mamince dívky, která trpí chromozomálním postižením, těžkou mentální retardací a vážnou oční vadou. Částka 25.000,- Kč byla použita na speciální stravu a potravinové doplňky.


Osobní asistence

Dne 23. června 2014 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který se narodil s jednou ledvinou a v souvislosti s léčbou sepse zcela přišel o sluch a následně mu byla diagnostikována epilepsie, částkou 32.000,- Kč. Příspěvek byl použit na osobní asistenci ve speciální základní škole.


Odlehčovací služba

Dne 11. června 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce, který trpí spasticko-aktickou formou DMO, částkou 10.000,- Kč na úhradu odlehčovací služby.


Podpora občanského sdružení ŽIVOT 90

Nadační fond podpořil dne 11. června 2014 pražské občanské sdružení ŽIVOT 90 částkou 40.000,- Kč. ŽIVOT 90 poskytuje sociální služby seniorům. Nabízí jim také pestré možnosti využití volného času. Příspěvek byl použit na provoz krizové linky Senior telefon, která je seniorům poskytována nepřetržitě a bezplatně. Linku využívají senioři, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.


Podpora Domácího hospice Vysočina, o.p.s.

Nadační fond podpořil dne 11. června 2014 Domácí hospic Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě částkou 20.000,- Kč. Příspěvek byl použit na mzdové náklady zdravotnických pracovníků hospice.


Oprava osobního automobilu

Dne 9. června 2014 přispěl nadační fond ženě, které následkem onemocnění ochrnuly dolní končetiny a část trupu, částkou 20.000,- Kč na opravu osobního automobilu.


Příspěvek pro Patrika Šráma

Dne 9. června 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce se spastickou mozkovou obrnou částkou 20.000,- Kč. Příspěvek byl použit na zakoupení postele s matrací a na doplacení osobního automobilu.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond podpořil dne 6. června 2014 částkou 25.000 Kč jihočeské občanské sdružení Borůvka, Borovany. Toto občanské sdružení poskytuje sociální služby zdravotně postiženým občanům a seniorům se sníženou soběstačností. Příspěvek byl použit na uhrazení nákladů terénní pečovatelské služby, kterou Borůvka, Borovany poskytuje.


Speciální autosedačka

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce trpícího těžkou hyperkinetickou poruchou a atypickým autismem částkou 30.000,- Kč na pořízení speciální autosedačky s příslušenstvím.


Ozdravný pobyt

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce s mentální retardací, epilepsií aj. částkou 20.000,- Kč na ozdravný pobyt.


Osobní asistence

Dne 6. června 2014 přispěl nadační fond mamince chlapce s kombinovaným postižením částkou 10.000,- Kč na služby osobního asistenta v mateřské škole.


Podpora Dětské ozdravovny Království

Nadační fond podpořil dne 6. června 2014 Dětskou ozdravovnu Království, která u Dvora Králového nad Labem mj. poskytuje dětskou krizovou péči. Ozdravovna obdržela příspěvek 30.000,- Kč na vybudování dětského sportovního hřiště.


Podpora Domu pokojného stáří ve Vysokém Mýtě

Dům pokojného stáří, který ve Vysokém Mýtě provozuje NADĚJE, obdržel dne 6. června 2014 od nadačního fondu částku 12.650,- Kč na pořízení varných termosů pro klienty domova.


Tísňová péče

Nadační fond přispěl dne 3. června 2014 částkou 6.600,- Kč paní ženě, která trpí těžkým Bechtěrevickým onemocněním, na úhradu sociální služby tísňové péče Anděl Strážný.


Nemléčná a bezlepková dieta

Dne 3. června 2014 přispěl nadační fond mamincedívky, která trpí mj. těžkou myofunkční poruchou, ADHD či dysfatickým syndromem, částkou 20.000,- Kč na nemléčnou a bezlepkovou dietu.


Podpora Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci obdržel dne 3. června 2014 od nadačního fondu částku 50.000,- Kč na energie nutné pro provoz hospice.

Za rok 2013 byly rozděleny příspěvky ve výši 1.142.900,- Kč

Rehabilitační pobyt

Dne 1. října 2013 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí spastickou mozkovou obrnou, částkou 30.000,- Kč na rehabilitační pobyt.


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdržel dne 27. září 2013 od nadačního fondu částku 30.000,- Kč na mzdu lektorky praktických činností.


Podpora Občanského sdružení OPORA DĚTEM

Dne 24. září 2013 podpořil nadační fond částkou 20.000,- Kč frýdecko-místecké Občanské sdružení OPORA DĚTEM, které je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Příspěvek byl použit na zakoupení myčky nádobí a automatické pračky.


Podpora SDÍLENÍ o.s.

Nadační fond podpořil 18. září 2013 částkou 30.000,- Kč občanské sdružení SDÍLENÍ, které poskytuje služby mobilního hospice v regionu Telčska a Třešťska. Příspěvek byl použit na zakoupení automobilu, kterým jsou převáženi imobilní klienti hospice.


Osobní asistence

Dne 18. září 2013 přispěl nadační fond rodičům zdravotně postižených dvojčat. Částka 50.000,- Kč byla použita na osobní asistenci na základní škole.


Podpora Domova sv. Karla Boromejského

Nadační fond podpořil 17. září 2013 částkou 30.000,- Kč Domov sv. Karla Boromejského. Domov zajišťuje zdravotní a sociální pobyty pro nemocné nesoběstačné seniory na lůžkovém oddělení a v denním stacionáři. Příspěvek byl použit na zakoupení vakuové jednotky k elektroléčebnému přístroji.


Rehabilitační pobyt

Dne 17. září 2013 přispěl nadační fond rodičům chlapce, který trpí athetiodní formou DMO, částkou 30.000,- Kč na rehabilitační pobyt.


Rehabilitační pobyt

Nadační fond přispěl 16. září 2013 prarodičům dívky, která trpí DMO, částkou 30.000,- Kč na rehabilitační pobyt.


Osobní automobil

Dne 16. září 2013 přispěl nadační fond ženě, která po meningokokové sepsi přišla o levou nohu, částkou 20.000,- Kč na pořízení automobilu s automatickou převodovkou.


Podpora Základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 10

Nadační fond podpořil 13. září 2013 částkou 20.000,- Kč Základní školu speciální Diakonie ČCE Praha 10. Školu navštěvují žáci s těžším mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na mzdu asistenta pedagoga. Dne 19. září 2013 byl speciální škole nadačním fondem věnován iPad, který bude využíván při výuce žáků.


Přídavný pohon k mechanickému invalidnímu vozíku

Dne 13. září 2013 přispěl nadační fond rodičům chlapce s kombinovaným positžením částkou 30.000,- Kč na pořízení přídavného pohonu k mechanickému invalidnímu vozíku.


Podpora Domova sv. Josefa

Nadační fond podpořil 13. září 2013 Domov sv. Josefa v Žirči. Domov sv. Josefa je lůžkovým zařízením pro osoby s roztroušenou sklerózou. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na vybudování venkovního výtahu pro klienty Domova.


Podpora Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Dne 13. září 2013 podpořil nadační fond Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s. Tento mobilní hospic působí v Libereckém kraji. Příspěvek ve výši 40.000,- Kč byl použit na mzdy zdravotních sester, resp. zdravotních bratrů.


Osobní automobil

Nadační fond přispěl 12. září 2013 mamince mladého muže trpícího autismem a mentální retardací částkou 30.000,- Kč na pořízení automobilu.


Rehabilitační pobyt

Dne 12. září 2013 přispěl nadační fond částkou 30.000,- Kč na rehabilitační pobyt mladé ženě, která trpí dětskou mozkovou obrnou.


Podpora Oblastní charity Písek

Nadační fond poskytl 11. září 2013 finanční příspěvek ve výši 40.000 Kč Oblastní charitě Písek, která poskytuje mj. terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu klientům převážně seniorského věku. Příspěvek byl použit na pořízení automobilu, který bude při těchto terénních službách využíván.


Podpora Speciální pečovatelské služby

Dne 11. září 2013 podpořil nadační fond Speciální pečovatelskou službu, která poskytuje péči lidem s těžkým tělesným postižením v bezbariérovém komplexu bytů v Kladně. Příspěvek byl použit na mzdy zaměstnanců občanského sdružení.


Podpora občanského sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením

Nadační fond podpořil 11. září 2013 občanské sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením. Občanské sdružení poskytuje službu rané péče rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek ve výši 30.000,- Kč byl použit na mzdy poradkyně rané péče a koordinátorky střediska rané péče.


Podpora Speciální pečovatelské služby

Dne 11. září 2013 podpořil nadační fond částkou 30.000,- Kč  Speciální pečovatelskou službu, která poskytuje péči lidem s těžkým tělesným postiženým v bezbariérovém komplexu bytů v Kladně. Příspěvek byl použit na mzdy zaměstnanců občanského sdružení.


Podpora občanského sdružení VILLA VALLILA

Nadační fond poukázal 11. září 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení VILLA VALLILA, které v Červeném Újezdu u Votic poskytuje chráněné bydlení mladým lidem se sníženou soběstačností. Příspěvek byl použit na novou omítku komunitního domu.


Podpora Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s.

Dne 10. září 2013 podpořil nadační fond čáskou 30.000,- Kč střední, základní a mateřskou školu JISTOTA, která sídlí v Prostějově. Školu navštěvují děti s kombinovaným postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek byl použit na zakoupení dataprojektorů, které budou používány při výuce.


Podpora Střediska rané péče SPRP České Budějovice

Nadační fond poukázal 10. září 2013 částku 30.000,- Kč Středisku rané péče SPRP České Budějovice. Občanské sdružení poskytuje služby rané péče rodinám s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdu poradkyně rané péče.


Zdravotní materiál a pomůcky

Dne 10. září 2013 přispěl nadační fond částkou 40.000,- Kč rodičům dívky se spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na zdravotní materiál a pomůcky, které nehradí pojišťovna.


Podpora občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno

Nadační fond poukázal dne 24. dubna 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení Kolpingova rodina Smečno. Občanské sdružení vytváří programy a akce pro rodiny s dětmi, které mají spinální muskulární atrofii. Příspěvek byl použit na letní tábor pro děti trpící tímto onemocněním.


Biologická léčba

Dne 19. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince autistického chlapce na biologickou léčbu.


Osobní automobil

Dne 17. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince dívky, která má vývojovou vadu mozku. Příspěvek byl použit k úhradě části nákladů na zakoupení osobního automobilu.


Podpora občanského sdružení NADĚJE

Nadační fond poukázal dne 17. dubna 2013 částku 51.300,- Kč občanskému sdružení NADĚJE, konkrétně Domu pokojného stáří, který NADĚJE provozuje ve Vysokém Mýtě. Za příspěvek byly zakoupeny dva kompletní pečovatelské sety (polohovací pečovatelská lůžka s příslušenstvím).


Aminokyselinová léčba

Dne 16. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince chlapce, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Příspěvek byl použit na aminokyselinovou léčbu.


Rehabilitační pobyt

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince dvojčat s DMO na rehabilitační pobyt.


Biomodulační a imunologická léčba

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince dívky, která trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na biomodulační a imunologickou léčbu.


Rehabilitační pobyt

Dne 15. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince dívky, která se zotavuje po léčbě nádoru na mozku. Příspěvek byl použit na rehabilitační pobyt.


Cestovné a zdravotnický poplatek

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 10.000,- Kč mamince dvou zdravotně postižených dívek na úhradu cestovného a zdravotnického poplatku za pobyt obou dívek v lázních.


Rehabilitační pobyt

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince dívky, která trpí DMO, spastickou diparézou, na rehabilitační pobyt.


Imunologická a biomodulační léčba

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince autistické dívky na imunologickou a biomodulační léčbu.


Rehabilitační pobyt

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince chlapce, který trpí epilepsií a kombinovaným postižením, na rehabilitační pobyt.


Rehabilitační pobyt

Dne 11. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince dívky, která trpí DMO ve formě spastické diparézy s pravostranným postižením, na rehabilitační pobyt.


Podpora Hospicového hnutí - Vysočina, o.s.

Nadační fond poukázal dne 10. dubna 2013 částku 30.000,- Kč Hospicovému hnutí - Vysočina, o.s. Hlavní službou občanského sdružení je poskytování domácí hospicové péče. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdy zdravotních sester.


Rehabilitační pobyt

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince chlapce s dětskou mozkovou obrnou na rehabilitační pobyt.


Rehabilitační pobyt

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince chlapce, který trpí DMO a dalšími vážnými postiženími. Příspěvek byl použit na rehabilitační pobyt.


Rehabilitační pobyt

Dne 10. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 25.000,- Kč mamince dívky, která má dětskou mozkovou obrnu, na rehabilitační pobyt.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

Nadační fond poukázal dne 10. dubna 2013 částku 20.000,- Kč občanskému sdružení Borůvka, Borovany. Občanské sdružení poskytuje sociální služby těžce tělesně postiženým klientům. Příspěvek byl použit k pokrytí části nákladů na mzdu pečovatelky.


Rehabilitační pobyt

Dne 9. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 20.000,- Kč mamince chlapce, který trpí kvadruparetickou formou DMO. Příspěvek byl použit na rehabilitační pobyt.


Rehabilitační pobyt

Nadační fond poukázal dne 9. dubna 2013 částku 20.000,- Kč mamince chlapce, který trpí spastickou kvadruplegickou formou DMO, na rehabilitační pobyt.


Tísňová péče

Dne 9. dubna 2013 poukázal nadační fond částku 6.600,- Kč ženě, která trpí Bechtěrevovou chorobou. Příspěvek byl použit k úhradě ročního paušálu monitorovací služby Anděl Strážný.

Za rok 2012 byly rozděleny příspěvky ve výši 826.853,- Kč

Ošetřovatelská péče

Nadační fond poukázal dne 12. listopadu 2012 částku 15.000,- Kč muži kvadruplegikovi na pokrytí části nákladů na zvýšenou ošetřovatelskou péči.


Invalidní vozík

Nadační fond poukázal dne 12. listopadu 2012 částku 14.000,- Kč muži vozíčkáři na pořízení mechanického invalidního vozíku.


Zvedák

Nadační fond poukázal dne 7. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč mladé ženě, která má kvadruparetickou formu DMO na nákup zvedáku.


Biomodulační a imunologická léčba

Nadační fond poukázal dne 6. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč mamince chlapce, který trpí dětským autismem. Příspěvek byl použit na biomodulační a imunologickou léčbu.


Operace Ulzibat

Nadační fond poukázal dne 6. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč mamince dívky, která trpí spastickou formou DMO. Příspěvek byl použit na operaci k uvolnění svalů.


Zdravotnický materiál a pomůcky

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 10.000,- Kč rodičům dívky, která trpí spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek.


Úprava osobního automobilu

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 25.000,- Kč rodičům dívky s Downovým syndromem. Příspěvek byl použit na úpravu automobilu na plynový pohon.


Rehabilitační pobyt

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč rodičům chlapce, který má DMO, na rehabilitační pobyt.


Osobní automobil

Nadační fond poukázal dne 5. listopadu 2012 částku 40.000,- Kč rodičům dívky, která trpí mj. centrálním hypotickým syndromem. Příspěvek byl použit k pořízení osobního automobilu.


Biomodulační a imunologická léčba

Nadační fond poukázal dne 2. listopadu 2012 částku 30.000,- Kč mamince chlapce, který má ADHD těžkého stupně. Příspěvek byl použit na biomodulační a imunologickou léčbu.


Školné v rehabilitačním stacionáři

Nadační fond poukázal dne 2. listopadu 2012 částku 50.000,- Kč mamince dívky, která má vzácnou vadu jedenáctého chromozomu. Příspěvek byl použit na školné v rehabilitačním stacionáři.


Zdravotnický materiál a pomůcky

Nadační fond poukázal dne 28. března 2012 částku 40.000,- Kč rodičům dívky trpící spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek.


Invalidní vozík

Dne 28. března 2012 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 27.853,- Kč ženu s rozštěpem páteře. Příspěvek byl použit k zakoupení invalidního vozíku Quickie Xenon.


Podpora občanského sdružení SDÍLENÍ

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 27. března 2012 částkou 50.000,- Kč na pořízení pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, kterou občanské sdružení SDÍLENÍ, jež poskytuje služby mobilního hospice, provozuje. SDÍLENÍ působí v mikroregionech Telčsko a Třešťsko.


Příspěvek pro DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Nadační fond poukázal dne 26. března 2012 částku 50.000,- Kč DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze - Řepích. Příspěvek bude použit na pořízení sedací soupravy do společenských prostor denního stacionáře pro seniory a pro nákup zdravotnických pomůcek pro klienty Domova. DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO kromě provozu denního stacionáře poskytuje sociální a zdravotní pobyty pro seniory.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 21. března 2012 částkou 40.000,- Kč na pokrytí části nákladů na mzdu pečovatelky, která se podílí na realizaci týdenních nácvikových odlehčovacích kurzů, jež pro své klienty pořádá občanské sdružení Borůvka, Borovany. Klienty občanského sdružení jsou těžce tělesně postižené děti, mladí lidé a senioři.


Příspěvek pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Nadační fond poukázal dne 22. března 2012 částku 60.000,- Kč Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Příspěvek bude použit na nákup léků a zdravotnického materiálu pro klienty Hospice sv. Štěpána.


Podpora ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Dne 21. března 2012 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 50.000,- Kč Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10, kterou navštěvují děti s mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek pokryl část nákladů na mzdu asistenta pedagoga.


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdržel dne 23. března 2012 od nadačního fondu WEIL, GOTSHAL příspěvek 50.000,- Kč na úhradu části celoročních nákladů na mzdu lektorky praktických činností pro klientky azylového domu.


Podpora Sportovního klubu vozíčkářů Praha

Dne 22. března 2012 přispěl WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 50.000,- Kč Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. SKV Praha vytváří pro vozíčkáře podmínky ke sportovní činnosti, a to od rekreační až po vrcholovou úroveň. Příspěvek bude použit na osobní asistentské služby pro sportující vozíčkáře.


Podpora Sdružení SOS dětských vesniček

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poskytl dne 22. března 2012 příspěvek Sdružení SOS dětských vesniček. Částka 30.000,- Kč bude použita na pobytové vzdělávací aktivity v přírodě, kterých se zúčastní děti z SOS vesničky Doubí.


Imunologická a biomodulační léčba

Dne 22. března 2012 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 50.000,- Kč maminku dívky, která trpí autismem s psychomotorickou retardací. Nadační příspěvek byl použit na imunologickou a biomodulační léčbu.

Za rok 2011 byly rozděleny příspěvky ve výši 1.133.000,- Kč

Tablet

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poskytl dne 11. listopadu 2011 částku 13.000,- Kč neslyšící ženě na pořízení multifunkčního tabletu, který jí umožní komunikaci s okolím prostřednictvím převodu řeči do psaného textu.


Náklady na péči

Dne 11. listopadu 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč mamince mladého muže s těžkým tělesným postižením. Příspěvek byl použit na úhradu části nákladů na péči.


Podpora občanského sdružení Borůvka, Borovany

WEIL, GOTSHAL - nadační fond přispěl dne 10. listopadu 2011 částkou 30.000,- Kč na realizaci týdenních nácvikových odlehčovacích kurzů, které pro své klienty pořádá občanské sdružení Borůvka, Borovany. Klienty občanského sdružení jsou těžce tělesně postižené děti, mladí lidé a senioři.


Příspěvek Občanskému sdružení Benediktus

Dne 9. listopadu 2011 podpořil WEIL, GOTSHAL - nadační fond částkou 100.000,- Kč stavbu tradiční roubené sušírny ovoce s moštárnou v komunitním centru v Modletíně. Klienty Občanského sdružení Benediktus jsou  lidé s kombinovaným postižením. Roubenka bude zázemím pro pracovní terapii klientů občanského sdružení a místem setkávání klientů se zdravými lidmi, kteří budou využívat služeb sušírny a moštárny a navštěvovat zdejší kulturní akce.


Podpora Dětské ozdravovny Království

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 17. května 2011 Dětskou ozdravovnu Království, která sídlí v Nemojově u Dvora Králové nad Labem. Království kromě ozdravovny provozuje také Okamžitou pomoc pro děti, které se dostanou do tíživé životní situace. Tyto děti mohou být v Království až po dobu jednoho roku. Částka 100.000,- Kč byla použita na opravu venkovního bazénu, který je umístěn v zahradě ozdravovny.


Podpora Domova pro seniory Krč

Dne 22. dubna 2011 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 100.000,- Kč Domovu pro seniory Krč v Praze. Obnos byl použit na zakoupení a instalaci venkovních žaluzií pro společenský sál Domova. Venkovní žaluzie výrazně zlepší klimatické podmínky společenského sálu a pomohou zvýšit kvalitu společenských a kulturních akcí, které jsou zde pořádány.


 Příspěvek DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 21. dubna 2011 DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze částkou 90.000,- Kč, která byla použita na nákup židlí k lůžkům pacientů využívajících služeb Domova. DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO poskytuje sociální a zdravotní pobyty pro seniory a také pro seniory provozuje denní stacionář.


Podpora občanského sdružení CEMA Žamberk

Dne 21. dubna 2011 poukázal nadační fond částku 50.000,- Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk. Cílem projektu bylo zajištění základních životních potřeb klientů o.s. CEMA Žamberk, které mj. provozuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Prostředky rovněž umožnily sociálně znevýhodněným dětem, které služeb občanského sdružení využívají, smysluplné trávení volného času ve formě rozličných volnočasových aktivit.


Podpora Hospice Anežky České

WEIL, GOTSHAL - nadační fond podpořil dne 20. dubna 2011 Oblastní charitu Červený Kostelec částkou 50.000,- Kč. Účelem finančního příspěvku bylo pokrytí části nákladů na provoz Hospice Anežky České, který v Červeném Kostelci Oblastní charita provozuje.


Podpora ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 10

Dne 19. dubna 2011 poukázal WEIL, GOTSHAL - nadační fond částku 30.000,- Kč Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10, kterou navštěvují děti s mentálním a kombinovaným postižením. Příspěvek pokryl část nákladů na mzdu asistenta pedagoga.


Podpora občanského sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR

Nadační fond podpořil dne 19. dubna 2011 částkou 20.000,- Kč občanské sdružení CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR. Příspěvek byl použit na pronájem bazénu, ve kterém probíhá výuka plavání dětí upoutaných na invalidní vozík.


Osobní automobil

Dne 18. dubna 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 50.000,-Kč rodičům dívky se spinální muskulární atrofií. Příspěvek byl použit na pořízení speciálně upraveného automobilu.


Podpora občanského sdružení SDÍLENÍ

Nadační fond poukázal dne 18. dubna 2011 částku 82.500,-Kč občanskému sdružení SDÍLENÍ v Telči. Příspěvek pomohl pořídit dva automobily potřebné pro zajištění terénních služeb, které SDÍLENÍ provozuje (konkrétně jde o domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací službu).


Podpora obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi

Nadační fond poukázal dne 18. dubna 2011 částku 82.500,- Kč obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi, která sídlí v Sokolově. Částka byla věnována na pořízení a instalaci kamerového systému v prostorách dvou domů na půli cesty, které Pomoc v nouzi provozuje. Kromě DNPC společnost provozuje také azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro jednotlivce, nízkoprahové denní centrum, intervenční centra a pečovatelské služby.


Pomoc obětem zemětřesení v Japonsku

Dne 13. dubna poukázal nadační fond 10.000,- Kč Nadaci Forum 2000. Příspěvek byl použit na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.


Podpora občanského sdružení Villa Vallila

Nadační fond poukázal dne 26. ledna 2011 částku 35.000,- Kč občanskému sdružení Villa Vallila v Červeném Újezdu u Votic na ošetření starých stromů v zahradě vily, která poskytuje chráněné bydlení a odlehčovací služby klientům se zdravotním či mentálním postižením.


Ošetřovatelská péče a úprava invalidního vozíku

Dne 26. ledna 2011 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč muži kvadruplegikovi. Příspěvek byl použit na zvýšenou ošetřovatelskou péči a pobyt v léčebně a rovněž na úpravu nového invalidního vozíku.


Příspěvek azylovému domu pro matky s dětmi v Praze - Bohnicích

Občanské sdružení Kolpingova rodina Praha 8, které provozuje azylový dům pro matky s dětmi, obdrželo dne 25. ledna 2011 od nadačního fondu WEIL, GOTSHAL příspěvek 50.000,- Kč na úhradu části celoročních nákladů na mzdu lektorky praktických činností pro klientky azylového domu.


Podpora Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

WEIL, GOTSHAL - nadační fond poukázal dne 25. ledna 2011 částku 180.000,- Kč Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. Příspěvek byl použit na nákup pomůcek do půjčovny, kterou hospic v Litoměřicích provozuje, a dále na nákup léků, zdravotnického materiálu a lůžkovin pro klienty Hospice sv. Štěpána.

Za rok 2010 byly rozděleny příspěvky ve výši 242.500,- Kč

Podpora Dětského centra při FTN Praha

Nadační fond Dětský úsměv, který pomáhá dětem umístěným v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze 4 - Krči, obdržel dne 20. října 2010 od WEIL, GOTSHAL - nadačního fondu částku 62.500,- Kč na pořízení 25 přístrojů pro bezkontaktní monitorování dechu kojenců.


Zdravotnický materiál a pomůcky

WEIL, GOTSHAL – nadační fond poskytl dne 26. května 2010 částku 40.000,- Kč rodičům dívky se spinální muskulární atrofií. Peníze byly použity na nákup zdravotnického materiálu a zdravotnických pomůcek.


Příspěvek obecně prospěšné společnosti SOCIETA

Nadační fond poukázal dne 28. dubna 2010 částku 60.000,- Kč společnosti SOCIETA o.p.s., která se zabývá přepravou osob se zdravotním postižením a zajišťuje pracovní a profesní zařazení občanů se zdravotním postižením do pracovního a osobního života. Příspěvek byl použit na modernizaci dispečinku Society, kde pracují nevidomí dispečeři a dispečeři se zbytky zraku.


Podpora ZŠ Diakonie ČCE – Ratolest

Nadační fond poukázal dne 13. dubna 2010 částku 50.000,- Kč základní speciální škole Diakonie ČCE – Ratolest – na nákup speciálních pomůcek (didaktické, kompenzační a rehabilitační) pro žáky s těžším mentálním postižením a dalšími vadami.


Ošetřovatelská péče a pobyt v léčebně

Dne 9. dubna 2010 bylo nadačním fondem poskytnuto 30.000,- Kč muži kvadruplegikovi. Příspěvek byl použit na zvýšenou ošetřovatelskou péči a pobyt v léčebně.

Za rok 2009 byly rozděleny příspěvky ve výši 314.200,- Kč

 • 20.000 Kč na invalidní vozík ženě s mozkovou obrnou
 • 40.000 Kč na hygienické a zdravotnické pomůcky rodičům dívenky se spinální muskulární atrofií
 • 120.000 Kč na studijní stipendia studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • 50.000 Kč rodinám obětí povodní na Moravě
 • 12.000 Kč na pořízení štěněte asistenčního psa organizaci Pomocné tlapky o.p.s.
 • 20.000 Kč na provozní náklady SOS Dětským vesničkám
 • 52.200 Kč na úhradu autoškoly pro tři osoby s tělesným postižením

Partneři

Hlavním partnerem podporujícím činnost nadačního fondu je Skils s.r.o. advokátní kancelář (více informací o partnerech zde).

Nahoru