Poslání nadačního fondu

Ve shodě s obecně prospěšnými cíli ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, je účelem nadačního fondu všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové.

V této souvislosti Skils – nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k

  • podpoře lidí, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj zdravotní a/nebo sociální stav a/nebo etnický původ,
  • rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných mladých lidí,
  • podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití,
  • podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální  vybavenosti,
  • podpoře umění,
  • zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů a
  • podpoře obecně prospěšných a potřebných aktivit
Nahoru