Výroční zprávy

Skils – nadační fond (dříve WEIL, GOTSHAL – nadační fond) každoročně vypracovává výroční zprávu, která obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za předchozí rok a zhodnocení této činnosti.

Nadační fond v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, ukládá výroční zprávy do sbírky listin Městského soudu v Praze, kde jsou každému volně přístupné. Pro usnadnění přístupu veřejnosti k těmto výročním zprávám je dále Skils – nadační fond zveřejňuje i na tomto místě.

Nahoru