Statut nadačního fondu

Statut nadačního fondu Skils v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, upravuje zejména podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a okruh osob, kterým je lze poskytovat, dále způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují a další otázky, například postup pro jednání orgánů nadačního fondu.

Nahoru