Podpora projektů sociální pomoci

Podpora projektů sociální pomoci

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. poskytuje služby těžce zdrakově postiženým a nevidomým. Nadační fond organizaci přispěl na pomůcky pro práci nevidomých masérů, digitální záznamník pro lektora či iMac pro výuku klientů.

Čmeláček, z.s.

Ostravskou organizaci, která poskytuje sociální služby dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem, nadační fond přispěl na mzdové náklady sociálního pracovníka v denním stacinonáři.

Centrum pro dětský sluch TamTam, o.p.s.

Celorepublikově působící Centrum pro dětský sluch TamTam, o.p.s. poskytuje sociální služby pro děti se sluchovým postižením a jejich rodiny. Příspěvek od Skils – nadačního fondu byl použit na pořízení kompenzačních pomůcek pro ranou péči.

Domov sv. Josefa

Domov sv. Josefa v Žirči je zařízením pro osoby s roztroušenou sklerózou. Skils – nadační fond podpořil Domov sv. Josefa opakovaně. Příspěvky byly použity na pořízení venkovního výtahu nebo venkovních přístrojů na ergocvičení.

Hospic sv. Hedviky

Hospic sv. Hedviky poskytuje služby mobilního hospice v Kladně a okolí. Příspěvek od Skils – nadačního fondu byl použit na částečnou úhradu mzdových nákladů lékaře.

TŘI z.ú.

TŘI z.ú. působí v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Skils – nadační fond podpořil tuto společnost opakovaně. Příspěvky byly použity na pořízení kompenzačních pomůcek, lůžkovin či pyžam pro klienty hospice.

Farní charita Kamenice nad Lipou

Farní charita Kamenice nad Lipou poskytuje mj. pečovatelské služby pro seniory. Příspěvek od Skils – nadačního fondu byl použit na pořízení toaletní a sprchové židle.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán poskytuje mobilní hospicovou péči v Táboře a okolí. Příspěvek byl použit na částečnou úhradu mzdových nákladů.

RUAH o.p.s.

Skils – nadační fond podpořil organizaci RUAH, která poskytuje služby mobilního hospice a terénní sociální služby na Benešovsku. Příspěvek byl použit na pořízení léků a zdravotnického materiálu.

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil mobilní hospic Nejste sami, který je jediným domácím hospicem pro dospělé a děti v Olomouckém kraji. Příspěvek byl použit na mzdu pracovníků dětské hospicové péče.

Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil Domov – plzeňskou hospicovou péči, která poskytuje služby domácího hospice. Příspěvky byly použity na mzdu zdravotní sestry.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil Hospic Sv. Jiří, který poskytuje služby mobilní hospicové péče v Chebu a okolí. Příspěvky byly použity na pořízení polohovacích postelí, na pořízení točny pro otáčení vsedě a plachty pro přemístění osob skluzem či na částečnou úhradu mzdových nákladů.

Cesta domů, z. ú.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil pražskou Cestu domů, která poskytuje služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem a jejich blízkým. Příspěvky byly použity na mzdové náklady vedoucí odlehčovací služby, na pokrytí části mzdových nákladů pracovníka půjčovny kompenzačních a zdravotnických pomůcek a nákup pohonných hmot..

Farní charita Litomyšl

Skils – nadační fond podpořil Farní charitu Litomyšl, která mj. poskytuje domácí hospicovou péči. Příspěvek byl použit k pořízení automobilu pro terénní služby farní charity.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podporuje Hospic sv. Jana N. Neumanna, který v Prachaticích provozuje kamenný i mobilní hospic a zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Příspěvky byly použity k pořízení kyslíkového koncentrátoru, dezinfekce a oplachového roztoku na rány, pojízdného wc křesla, židle do sprchy, sedačky do vany aj.

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s., která poskytuje služby mobilního hospice na Třeboňsku. Příspěvky byly použit na úhradu části mzdových nákladů zdravotních sester.

Domácí hospic Athelas

Skils – nadační fond opakovaně podporuje Domácí hospic Athelas, který poskytuje své služby v Písku a okolí. Díky příspěvkům byl pořízen lineární dávkovač léků, přenosná polohovací lůžka nebo antidekubitní matrace.

Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Skils – nadační fond podpořil Domácí hospic Setkání, který působí v Rychnově nad Kněžnou a okolí. Příspěvek byl použit na pokrytí části mzdových nákladů zdravotní sestry.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podporuje Mobilní hospic Ondrášek – v r. 2014 jediný hospic v Moravskoslezském kraji, který pečuje i o děti a novorozeňata. Příspěvky byly použity na pořízení kyslíkových koncentrátorů či na mzdové náklady zdravotních sester.

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb

Skils – nadační fond podpořil poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek, který sídlí ve středních Čechách a poskytuje lidem s mentálním postižením mj. chráněné bydlení a denní stacionář. Příspěvek byl využit na mzdu osobního asistenta klientů Vyššího Hrádku.

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Skils – nadační fond podpořil Domácí hospic Duha, který poskytuje své služby klientům v Královehradeckém kraji. Příspěvek byl použit na provoz hospice.

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Skils – nadační fond podpořil Soukromý dětský domov SOS 92 v Korkyni, který pečuje o 20 dětí a dospívajících, z nichž mnohé trpí některou z vývojových poruch. Příspěvek byl použit na mzdu asistenta vychovatelů.

ŽIVOT 90, občanské sdružení

Skils – nadační fond opakovaně podporuje občanské sdružení ŽIVOT 90, které poskytuje sociální služby seniorům. Příspěvky byly použity na provoz krizové linky Senior telefon, která je seniorům poskytována nepřetržitě a bezplatně. Linku využívají senioři, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Další z příspěvků byl využit na pořízení setů tísňové péče.

Borůvka, Borovany

Skils – nadační fond opakovaně podporuje organizaci Borůvka, Borovany spolek, která mj. zajišťuje terénní pečovatelskou službu pro zdravotně postižené a seniory v Jihočeském kraji. Příspěvky byly použity na provoz terénní pečovatelské služby.

Občanské sdružení OPORA DĚTEM

Skils- nadační fond přispěl Občanskému sdružení OPORA DĚTEM, které působí ve Frýdku – Místku a je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Příspěvek byl použit k zakoupení myčky nádobí a automatické pračky.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podporuje Hospicovou péči sv. Zdislavy, o.p.s. Tento mobilní hospic poskytuje péči klientům v Libereckém kraji. Příspěvky byly použity k pokrytí části nákladů na mzdu zdravotní sestry.

Oblastní charita Písek

Skils – nadační fond podpořil Oblastní charitu Písek, která která poskytuje mj. terénní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu klientům převážně seniorského věku. Příspěvek byl použit k nákupu osobního automobilu, který bude využívat Charitní ošetřovatelská služba.

Dům pokojného stáří (NADĚJE o.s.)

Skils – nadační fond podpořil občanské sdružení NADĚJE, konkrétně Dům pokojného stáří, který NADĚJE provozuje ve Vysokém Mýtě. Za příspěvek byly zakoupeny dvě polohovací pečovatelská lůžka s příslušenstvím.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně podpořil Domácí hospic Vysočina, který sídlí v Novém Měste na Moravě. Hlavní službou, kterou hospic poskytuje, je domácí hospicová péče. Příspěvky byly použity k pokrytí části nákladů na mzdy zdravotnických pracovníků hospice a na pořízení služebního automobilu.

Dětská ozdravovna Království

Skils – nadační fond opakovaně přispěl Dětské ozdravovně Království, která sídlí v Nemojově u Dvora Králové nad Labem. Království provozuje kromě ozdravovny také Okamžitou pomoc pro děti, které se dostanou do tíživé životní situace. V Království mohou být tyto děti až po dobu jednoho roku. První příspěvek nadačního fondu byl použit na rekonstrukci venkovního bazénu, který je umístěn v zahradě dětské ozdravovny. Další příspěvek byl použit na realizaci dětského sportovního hřiště v areálu ozdravovny.

Domov pro seniory Krč

Skils – nadační fond podpořil Domov pro seniory Krč v Praze. Příspěvek byl použit na zakoupení a instalaci venkovních žaluzií pro společenský sál Domova. Venkovní žaluzie výrazně zlepší klimatické podmínky společenského sálu a pomohou zvýšit kvalitu společenských a kulturních akcí zde pořádaných.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Skils – nadační fond poskytl finanční prostředky DOMOVU SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze – Řepích na nákup židlí k lůžkům pacientů, kteří využívají služeb Domova, na pořízení sedací soupravy do společenských prostor denního stacionáře, na vakuovou jednotku k elektroléčebnému přístroji a na zdravotnické pomůcky pro klienty Domova. DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO poskytuje sociální a zdravotní pobyty pro seniory a také pro seniory provozuje denní stacionář.

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Skils – nadační fond podpořil občanské sdružení CEMA Žamberk, které provozuje mj. domov pro ženy a matky s dětmi v tísni či dům na půl cesty.  Příspěvek pomohl zajistit základní životní potřeby maminkám s dětmi, které jsou klienty domova, a sociálně znevýhodněným dětem umožnil smysluplné využití volného času  ve formě rozmanitých volnočasových aktivit.

Hospic Anežky České

Skils – nadační fond opakovaně přispěl Oblastní charitě Červený Kostelec na provoz Hospice Anežky České, který Oblastní charita v Červeném Kostelci provozuje. Kromě provozu přispěl nadační fond Hospicu Anežky České na pořízení přípravků na hojení ran a přípravků na ošetřování inkontinentních a ležících pacientů.

Pomoc v nouzi, o. p. s.

Skils – nadační fond poskytl finanční prostředky obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi na pořízení a instalaci kamerového systému do prostor dvou domů na půli cesty, které společnost provozuje. Pomoc v nouzi, o.p.s. sídlí v Sokolově a provozuje azylový dům pro matky s dětmi, azylový dům pro jednotlivce, domy na půl cesty, nízkoprahové denní centrum, intervenční centra a pečovatelské služby.

SDÍLENÍ o.p.s.

Skils – nadační fond opakovaně přispěl SDÍLENÍ v Telči na nákup automobilů, které sdružení potřebuje pro zajištění svých terénních služeb. Nadační fond rovněž SDÍLENÍ přispěl na pořízení pomůcek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, kterou občanské sdružení provozuje, a dále na pořízení zdravotnických brašen, kyslíkového koncentrátoru či lineárního dávkovače nebo na částečnou úhradu mzdových nákladů. SDÍLENÍ o.p.s. provozuje domácí hospicovou péči, terénní odlehčovací službu, půjčovnu zdravotnických pomůcek a sociální poradenství.

Pomoc obětem zemětesení v Japonsku v roce 2011

Skils – nadační fond přispěl Nadaci Forum 2000 na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku.

Kolpingova rodina Praha 8 (Azylový dům pro matky s dětmi Praze – Bohnicích)

Skils – nadační fond opakovaně přispěl Kolpingově rodině Praha 8 – organizaci, která provozuje azylový dům pro matky s dětmi, na mzdu lektorky praktických činností či na mzdu pracovnice noční služby, resp. sociální pracovnice. Lektorka se zaměřuje na vytváření praktických dovedností a životních stereotypů, potřebných k vytvoření bezpečného a stabilního domova pro děti klientek.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Skils – nadační fond opakovaně podpořil Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Příspěvky byly použity na nákup pomůcek do půjčovny pomůcek provozované hospicem a dále na nákup léků, zdravotnického materiálu a lůžkovin pro klienty hospice.

Kojenecký ústav při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze

Skils – nadační fond podpořil projekt Monitoring Baby Sense nadačního fondu Dětský úsměv. Cílem projektu bylo zakoupení 25 přístrojů pro bezkontaktní monitorování dechu kojenců, kteří jsou umístěni v Dětském centru (Kojeneckém ústavu) při FTN v Praze.

Sdružení SOS dětských vesniček

Skils – nadační fond opakovaně podpořil projekt SOS dětských vesniček, zřízený pro děti v náhradních domovech. Jeden z příspěvků byl použit např. na pobytové vzdělávací aktivity v přírodě, kterých se účastnily děti z SOS vesničky Doubí.

Pomoc při povodních v roce 2009

Skils – nadační fond poskytl pomoc několika rodinám, které se ne svojí vinou ocitly v obtížné životní situaci způsobené ztrátou svých nejbližších při povodních v roce 2009. Nadační fond konkrétně poskytl finanční pomoc rodině dobrovolného hasiče, který tragicky zahynul v průběhu nočního zásahu, a rodině dvou bratrů, kteří utonuli při ničivých povodních při záchraně jiného života.

Nahoru