JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.

Karel Dřevínek je partnerem advokátní kanceláře Skils. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. Akademický titul ,,LL.M.“ získal na Columbia University School of Law.

Ratingovými společnostmi je pravidelně uváděn jako přední odborník v oblastech práva fúzí a akvizic, obchodního práva, bankovního a finančního práva a restrukturalizací a insolvencí.

Nahoru